Twee weekenden BOUTKUNST bij Art-Galerie Boven Verwachting

Zaterdag 2 en zondag 3 november en zaterdag 9 en zondag 10 november (alle dagen van 11.00 tot 17.00 uur) exposeert Peter Westenbrink met boutkunst in Art-Galerie Boven Verwachting in Wilnis. Daar laat hij conceptueel werk zien dat gelinkt is aan De Ronde Venen.

Boutkunst bestaat uit twee zogenaamde kunstenaarsboeken. Daaruit heeft hij speciaal voor deze bijzondere tentoonstelling beelden geselecteerd die hij in een andere setting presenteert. Zowel  de boeken als deze voorstellingen zijn in de galerie te koop. Over de achtergrond van de boeken zal hij tevens een kleine lezing geven. Aan de hand van enkele tekst- en beeldfragmenten, deels gebaseerd op een anekdote uit zijn lagere schooltijd in Driehuis, laat hij ons allemaal even boutkunstenaar zijn.

Boutkunst laat zich moeilijk omschrijven. Een duidelijke definitie voor zijn kunst heeft Westenbrink niet. Hij zoekt en hij onderzoekt. Hij wroet in zijn verleden, waarvan onuitwisbare sporen in zijn belevingswereld staan gekrast.  Met zijn fascinaties voor geschiedenis, filosofie, astronomie, ruimtevaart, wetenschap en techniek probeert hij deze krassen te duiden. Dat zet hem in het nu, waar zowel zijn romantische als rationele natuur met elkaar lijken te wedijveren. Of is het een absurde poging tot verzoening dat de boutkunstboeken verwoorden en verbeelden?

De boeken vormen de kern van Westenbrink zijn kunstenaarschap. Afbeeldingen en poëtisch proza laat hij daarin associatief met elkaar spelen en strijden. Het is een hedendaags vermaak met bewaard gebleven indrukken uit een kindertijd in De Ronde Venen (1960 t/m1967). Flarden van die tijd glijden nu in Wilnis van de bladzijden. In verschillende gedaantes hangen ze rond in Art-Galerie Boven Verwachting, waar ze een opmerkelijke expositie samenstellen. Wat te zeggen bijvoorbeeld over Westenbrink zijn kijk op het ontstaan van de geografische vorm van De Groote Rondeveense Polders, zoals De Ronde Venen in oude tijden heette? Wat heeft onze gemeentegrond in de ogen van Westenbrink van doen met de maan en, nog vreemder, met een moer?

Een blikvanger op de expositie in Art-Galerie Boven Verwachting zijn een microchip en een monstrans. Aan weerszijden worden die geflankeerd door zeven houten paneeltjes, met daarop afbeeldingen uit de twee boutkunstboeken en uit een derde boek dat nog in voorbereiding is. Deze boutkunst-fragmenten zijn deels een verwijzing naar buurtschap Driehuis. Als kind was Westenbrink dagelijks in deze ‘r.-k.  enclave’ te vinden: zaterdag als welp in het Parochiehuis, zondag kerk met eventueel een voetbalwedstrijd van Stormvogels en de rest van de week de Johannes de Doper School, tegenwoordig de Driehuisschool.

Wat Westenbrink destijds intrigeerde, en nog steeds, waren de twee gezichten van die school. Dat kwam bijvoorbeeld tot uiting in het schoolgebouw zelf, dat enkele jaren eerder lokaaluitbreiding had gekregen. Ook werd toen een enorm modernistisch raam geplaatst. Resultaat was een hol gebouw uit 1912, met prominent in de oude zijgevel  het grote nieuwe raam, versus een moderne aanbouw uit 1959. Leerling Westenbrink kon het logisch onderscheid tussen de beide sfeerbelevingen toen nog niet maken. Maar wellicht voedde het de ontwikkeling van zijn scherp associatief werkende geest. En die waart nu rond in Art-Galerie Boven Verwachting, op boutkunstafstand van de Driehuisschool.

Boutkunstafstand. Dat een moer synoniem staat voor boutkunst lijkt bijna vanzelfsprekend. Maar verklaart dat de moeilijk te definiëren boutkunst? Wat wil Westenbrink met zijn kunst? Hij vindt dat zijn publiek die vraag zelf moet beantwoorden door betekenis aan boutkunst te geven. Leg zelf het verband tussen De Ronde Venen, een moer, de maan en een microchip. Misschien dat de, op de expositie opgestelde, oude kartonnen schoolplaat met daarop de maan in woord en beeld, al iets van betekenis toont. In ieder geval zijn de eerder genoemde houten paneeltjes ongetwijfeld op deze schoolplaat geïnspireerd.  

Onder het motto ‘boutkunst verbindt’ begon Westenbrink rond 2000 met het construeren van objecten, bestaande uit boeken, platenkoffers en grammofoonplaten. Die werden aaneengeklonken middels draadstaal, bouten en moeren. Boutkunst was geboren. Tijdens een kunstmanifestatie in Utrecht in 2003 viel boutkunst op met een mix van performance en installatie. Gezeten tussen zijn objecten zat Westenbrink met een babypop is zijn armen. De handen en voeten van de pop waren gesierd met een bout-moer-verbinding. Tegenwoordig is in boutkunst vrijwel geen fysieke bout en moer meer vinden. ‘Boutkunst verbindt’ is een kreet geworden, zonder betekenis.

Peter Westenbrink (1957) woont in Utrecht. Hij maakte carrière in de meteorologie, maar viel uiteindelijk voor de kunst. Hij is deels autodidact. Zijn kunstopleiding kreeg hij ‘op straat’. Daar leerde hij van andere kunstenaars, uit binnen- en buitenland. Hij verkeerde enige tijd in kringen rond kunstenaars die in de jaren ’50 en ’60 deel uitmaakten van de New Yorkse Fluxus beweging. In eigen land hing hij rond in de Utrechtse punkscene waar een creatieve DIY-cultuur heerste. Ook was hij geregeld te vinden in de ateliers van HKU-studenten. Begin deze eeuw maakte hij enige tijd deel uit van het Kaasschaafcollectief, een voormalig kunstenaarsinitiatief uit Utrecht.

Na deelname aan een kunstmanifestatie in een voormalige rechtbank (Utrecht 2003), werd het stil rond Westenbrink. Behalve beeld wilde hij meer met taal doen en zocht naar nieuwe wegen. Van 2007 – 2012 studeerde hij aan de Schrijversvakschool in Amsterdam. Daar viel hij op door zijn:
“krachtige gedichten vol fantasie, experimenten, mooie en rake metaforen, spelend met woorden” (Patty Scholten) en teksten: “verfrissend van stijl, soepel, speels en buitelend associatief” (Arie van den Berg).

Hij kreeg o.a. les van de in 2019 overleden Patty Scholten/Klein (dichteres, stripauteur), van Arie van den Berg (essayist, dichter, poëzie-recensent NRC), Barber van de Pol (schrijfster, essayiste, vertaalster, oud-recensent) en George Moormann (essayist, dichter, kunstenaar, uitgever). Laatste is oud-docent Beeld en Taal aan de Rietveld. Dat maakte de weg vrij voor de twee boutkunstboeken die Westenbrink sindsdien in eigen beheer heeft gepubliceerd.

Meer informatie: www.boutkunst.nl

Peter Westenbrink
Peter Westenbrink

Nieuws


sitemap KunstRondeVenen
kernwoorden
atelierroute
kunstroute
KunstRondeVenen
beeldende kunst
kunst
beeldende kunstenaars
kunstenaars
vereniging
De Ronde Venen
Abcoude
Amstelhoek
Baambrugge
De Hoef
Mijdrecht
Vinkeveen
Waverveen
Wilnis
 
Deze website wordt onderhouden met cms pprzz® een product van ontwerpbureau TWEED in Vinkeveen sitemap sluiten